Μενού Κλείσιμο

ΔΕΥΑΜ | Από 01-04-2024 ξεκινά η διακοπή υδροδότησης λόγω οφειλών ~ Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών

ΔΕΥΑΜ | Από 01-04-2024 ξεκινά η διακοπή υδροδότησης λόγω οφειλών ~ Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών

Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ ενημερώνει ότι από 01-04-2024 ξεκινά η διακοπή υδροδότησης λόγω οφειλών, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας των δικτύων της επιχείρησης. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 13 /2024 (ΑΔΑ: ΨΗΚΞ46ΜΜ5Υ-ΜΔΕ) απόφαση του Διοικητικού … 
Περισσότερα στο αρχικό site…