Μενού Κλείσιμο

Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ-Διακοπές υδροδότησης

Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ-Διακοπές υδροδότησης

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ ενημερώνει ότι από 01-04-2024 ξεκινά η διακοπή υδροδότησης λόγω οφειλών, εφαρμόζοντας τιςδιατάξεις του κανονισμού λειτουργίας των δικτύων της επιχείρησης.Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 13 /2024(ΑΔΑ: ΨΗΚΞ46ΜΜ5Υ-ΜΔΕ) απόφαση τουΔιοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ όσοι έχ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…