Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜ για τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜ για τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ ενημερώνει ότι από 01-04-2024 ξεκινά η διακοπή υδροδότησης λόγω οφειλών, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας των δικτύων της επιχείρησης. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ.13 /2024(ΑΔΑ:ΨΗΚΞ46ΜΜ5Υ-ΜΔΕ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ όσοι έ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…