Μενού Κλείσιμο

Θα αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό της Καλαμπάκας;

Θα αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό της Καλαμπάκας;

Όπως συμβαίνει πάντα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η νέα δημοτική Αρχή του Λεύτερη Αβραμόπουλου θα κληθεί να δώσει με την ανάληψη των καθηκόντων της λύσεις σε μία σειρά προβλημάτων και εκκρεμοτήτων. Το πώς ακριβώς θα διαχειριστεί τα προβλήματα και το ποιες προτεραιότητες θα θέσει είναι δύ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…