Μενού Κλείσιμο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:  «ΔΙΑΝΟΙΞΗ “VIA FERRATA” ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΒΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:  «ΔΙΑΝΟΙΞΗ “VIA FERRATA” ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΒΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ διακηρύττει ότι την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο του Δήμου Μετεώρων , θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με… 
Περισσότερα στο αρχικό site…