Μενού Κλείσιμο

NΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

NΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

Ο Δήμος μας προχωράει σεένα νέο βήμα προς την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην τοπικήδιακυβέρνηση, παρουσιάζοντας μια καινούρια δυνατότητα για την υποβολή παραπόνων-αιτημάτωνκάθε είδους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου.Το νέο σύστημα παρέχειστους πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλουν παρ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…