Μενού Κλείσιμο

Η κυβέρνηση δύο μόλις μήνες μετά την καταστροφή ξεκινάει και πάλι τους πλειστηριασμούς στη Θεσσαλία

Η κυβέρνηση δύο μόλις μήνες μετά την καταστροφή ξεκινάει και πάλι τους πλειστηριασμούς στη Θεσσαλία

Μετά την καθολικήαναστολή οιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης (έκδοση διαταγών πληρωμής,επιβολή κατάσχεσης, ορισμός και διενέργεια πλειστηριασμού), που είχενομοθετηθεί από την επομένη ημέρα της θεομηνίας Daniel (4/9/2023) και η οποίααναστολή είχε διάρκεια ισχύος μόλις μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου… 
Περισσότερα στο αρχικό site…