Μενού Κλείσιμο

Ακόμη ένα βραβείο για τον τουρισμό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ακόμη ένα βραβείο για τον τουρισμό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Παράλληλα με την WTM 2023 World TravelMarket London ,το ¨χρηματιστήριο του τουρισμού¨ -όπως τηναποκαλούν οι ειδικοί του τουρισμού -ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) καιη Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας με την διευθύντριά του Ελένη Σκαρβέλη, διοργάνωσαντην Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023,… 
Περισσότερα στο αρχικό site…