Μενού Κλείσιμο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ  ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2023-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ  ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2023-2024

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμό ς για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2023-2024, (ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης)…. 
Περισσότερα στο αρχικό site…