Μενού Κλείσιμο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΞΕΝΩΝΑΣ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΞΕΝΩΝΑΣ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός Δημοτικού ακινήτου (ξενώνας) στην Κοινότητα Πολυθέας του Δήμου Μετεώρων με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των χιλίων τετρακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (1.400,00€) ετησίως…. 
Περισσότερα στο αρχικό site…