Μενού Κλείσιμο

Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας: Θέση Πληροφορικού / Μηχανικού

Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας: Θέση Πληροφορικού / Μηχανικού

Η Εκπαιδευτική, Λογοτεχνική και Πολιτιστική Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Καλα-μπάκας (KDK) αναζητά Πληροφορικό/Μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία. Αποστολή της KDK είναι η παροχή παραδοσιακών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφοριακού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, με σκο… 
Περισσότερα στο αρχικό site…