Μενού Κλείσιμο

Οδηγίες για προστασία της δημόσιας υγείας

Οδηγίες για προστασία της δημόσιας υγείας

Είναι φυσιολογικό ότι αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση θα μας επηρεάσει κυρίως στον ψυχολογικό τομέα. Δεν είναι μόνο οι υλικές απώλειες πού πρέπει να αντιμετωπίσουμε , αλλά και οι ψυχικές συνέπειες.Όμως είναι αναγκαίο να βρούμε τη δύναμη.Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να βαστάξει ο καθένας τον χαρακτήρα … 
Περισσότερα στο αρχικό site…