Μενού Κλείσιμο

΄Εναρξη διαδικασιών αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στον Δ. Μετεώρων

΄Εναρξη διαδικασιών αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στον Δ. Μετεώρων

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ πρόσκλησηΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 14η/2023 δια ζώσης έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποί… 
Περισσότερα στο αρχικό site…