Μενού Κλείσιμο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο τηςΤοπικής Διοίκησης Τρικάλων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, ευχαριστεί θερμά μέσα από τα βάθη της καρδιάς του, τον Πρόεδρο κ. Βλάση Βαλατσό καιόλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, καθώςεπίσης και τις Τοπικές Διοικήσε… 
Περισσότερα στο αρχικό site…