Μενού Κλείσιμο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Επ. Οδό Περιστέρας για έργα στον αυτοκινητόδρομο Ε-65

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Επ. Οδό Περιστέρας για έργα στον αυτοκινητόδρομο Ε-65

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…