Μενού Κλείσιμο

Κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα απορρίμματα

Κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα απορρίμματα

Με τις ψήφους της δημοτικής παράταξης εγκρίθηκε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων η προκήρυξη για τον διαγωνισμό των απορριμμάτων ενώ η αντιπολίτευση είπε όχι.Στην συνεδρίαση του οργάνου συζητήθηκαν ακόμη και λήφθηκαν αποφάσεις και για τα παρακάτω θέματα:Αποδοχή της υπ΄αρ…. 
Περισσότερα στο αρχικό site…