Μενού Κλείσιμο

Ικανοποίηση της Διαπαραταξιακής Δήμου Πύλης μετά την εξέλιξη της απόρριψης αδειοδότησης για τα επτά (7) Αιολικά

Ικανοποίηση της Διαπαραταξιακής Δήμου Πύλης μετά την εξέλιξη της απόρριψης αδειοδότησης  για τα επτά (7) Αιολικά

Με τεράστια ανακούφιση υποδεχτήκαμε την Απόφαση του ΥΠΕΝ(Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/24378/1644/07-03-2023, ΑΔΑ: 66ΙΖ4653Π8-23Ψ) – δια του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου, κ. Δημόπουλου – για οριστική απόρριψη του αιτήματος της εταιρείας ENERCOPLAN που αφορούσε αδειοδότηση για εγκατάσ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…