Μενού Κλείσιμο

Διεξαγωγή Ετήσιας Άσκησης Ετοιμότητας ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ Π.Υ. Καλαμπάκας

Διεξαγωγή Ετήσιας Άσκησης Ετοιμότητας ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ Π.Υ. Καλαμπάκας

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και από ώρα 11:00΄ έως 12:00΄ θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας η ετήσια άσκηση ετοιμότητας της Π.Υ. Καλαμπάκας. Η άσκηση προτάθηκε από την Π.Υ. Καλαμπάκας και εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων και από την Περιφερειακή … 
Περισσότερα στο αρχικό site…