Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου για τα νόμιμα ιατρεία

Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου για τα νόμιμα ιατρεία

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ιατρική νομοθεσία, ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), είναι οι ακόλουθοι: α. Ιδιωτικά ιατρεία, β. Ιδιωτικά πολυϊατρεία, γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρι… 
Περισσότερα στο αρχικό site…