Μενού Κλείσιμο

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τη Θεόνη Α.Ε.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τη Θεόνη Α.Ε.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Θεόνη Α.Ε., η οποία εγγυάται πρόσθετη κεφαλαιακή επάρκεια για την πραγματοποίηση της επένδυσης εγκατάστασης νέας γραμμής παραγωγής, καθώς και την ένταξη αυτής στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Επιπροσθέτως, οι εργασίες για την κατασκευή του … 
Περισσότερα στο αρχικό site…