Μενού Κλείσιμο

85.000 € στο Δήμο Μετεώρων για δράσεις αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών

85.000 € στο Δήμο Μετεώρων για δράσεις αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών

Κατανέμεται, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 23.140.000 € στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομή… 
Περισσότερα στο αρχικό site…