Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση 2ης τακτικής Οικ. Επιτροπής Δήμου Μετεώρων

Πρόσκληση 2ης τακτικής Οικ. Επιτροπής Δήμου Μετεώρων

Την Παρασκευή 27-01-2023 και ώρα 19:00 (Δια ζώσης και Τηλεδιάσκεψη) στο Πολιτιστικό Κέντρο ΚαλαμπάκαςπρόσκλησηΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,Π… 
Περισσότερα στο αρχικό site…