Μενού Κλείσιμο

103.920 ευρώ στο Δήμο Μετεώρων από το Υπ. Εσωτερικών προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων

103.920 ευρώ στο Δήμο Μετεώρων από το Υπ. Εσωτερικών προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων

Κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 42.000.000 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι… 
Περισσότερα στο αρχικό site…