Μενού Κλείσιμο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΑΛΕΚΟΥ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΙΣ 21-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΑΛΕΚΟΥ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΙΣ 21-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Στο ετήσιο τακτικό συνέδριο που έγινε στο Βόλο στις 21-23 Νοεμβρίου συμμετείχε ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων Θεόδωρος Γ. Αλέκος, έχοντας την ευκαιρία να παρακολουθήσει αλλά και να συζητήσει για θέματα τα οποία αφορούν πόρους και εργαλεία τα οποία πρόκειται να δοθούν στους Δήμους προκειμένου να μπορέ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…