Μενού Κλείσιμο

Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Μετεώρων

Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Μετεώρων

Ο Δήμος Μετεώρων σήμερα βρίσκεται στην ανάγκη καθημερινής διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφορίας και το παρόν έργο, έχει ως κύριο στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των ψηφιακών εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πληροφοριών της. Με τη δημοσιοποίηση του ψηφιοποιημένου αρχε… 
Περισσότερα στο αρχικό site…