Μενού Κλείσιμο

Περὶ τῆς συμπληρώσεως πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἐνθρονίσεως ἡμῶν εἱς τὴν καθέδραν τῶν Σταγῶν.

Περὶ τῆς συμπληρώσεως πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἐνθρονίσεως ἡμῶν εἱς τὴν καθέδραν τῶν Σταγῶν.

Ἀγαπητοί μου Ἱερεῖς, ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ καὶ συλλειτουργοί, Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Γερόντισσες, Ἐκλεκτοὶ καὶ ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, Μὲ τὴν χάριν τοῦ δωρεοδότου Θεοῦ καὶ τὴν εὐδοκίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου συνεπληρώθησαν πέντε ὁλόκληρα ἔτη, ἀφ᾿ ὅτου ἡ ἀνεξιχνίαστος βουλὴ τοῦ Κυρίου διὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου… 
Περισσότερα στο αρχικό site…