Μενού Κλείσιμο

Περὶ τῆς συμπληρώσεως πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἐνθρονίσεως ἡμῶν εἱς τὴν καθέδραν τῶν Σταγῶν

Περὶ τῆς συμπληρώσεως πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἐνθρονίσεως ἡμῶν εἱς τὴν καθέδραν τῶν Σταγῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝΘ Ε Ο Κ Λ Η Τ Ο Σ Ἐν Καλαμπάκᾳ τῇ 04-11-2022 Ἀριθ. Πρωτ. 454/2022 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ἀριθ. 45 Π ε ρ ί λ η ψ ι ς : «Περὶ τῆς συμπληρώσεως πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἐνθρονίσεως ἡμῶν εἱς τὴν καθέδραν τῶν Σταγῶν». Πρὸς Τοὺς Πανοσιολογιωτάτους Καθηγουμένους, τοὺς Πανοσιολογιωτάτ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…