Μενού Κλείσιμο

Ε65 | Αποζημιώσεις σε δικαιούχους για ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν σε Γάβρο, Βασιλική, Θεόπετρα, Σαρακήνα, Καστράκι, Καλαμπάκα

Ε65 | Αποζημιώσεις σε δικαιούχους για ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν σε Γάβρο, Βασιλική, Θεόπετρα, Σαρακήνα, Καστράκι, Καλαμπάκα

Με απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών ορίσθηκαν τα παρακάτω: •Αναγνωρίζουμε τη δαπάνη ποσού 13.424,81 € που θα πρέπει να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών με την έκδοση ισόποσου γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ των φερομένων ως δικαιούχων της αποζη… 
Περισσότερα στο αρχικό site…