Μενού Κλείσιμο

Τα αντικρουόμενα συμφέροντα κι ο ανταγωνισμός μεταξύ κοινωνιών και αγορών!

Τα αντικρουόμενα συμφέροντα κι ο ανταγωνισμός μεταξύ κοινωνιών και αγορών!

Τα αντικρουόμενα συμφέροντα κι ο ανταγωνισμός μεταξύ κοινωνιών και αγορών!α. Οι ιδέες στην παραγωγή της πολιτικής.Σαφώς στην πολιτική χρειάζονται δίπολα και περιχαρακώσεις. Χρειαζόμαστε οριοθετημένες και δημοκρατικές διαφοροποιήσεις και αποχρώσεις, στο πλαίσιο του δίπολου αριστερά δεξιά όπως έχει κα… 
Περισσότερα στο αρχικό site…